وبلاگ

خار پاشنه، پلانتار فاشیاتیست،علت،و درمان

Nullam euismod commodo

ﺩﺭ ﮐﻒ ﭘﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺳیای ﺧﺎﺹ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﺎﺳیای ﭘﻼﻧﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﻮئیم ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻗﻮﺱ ﮐﻒ ﭘﺎ است. ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺳیا بر ﺍﺛﺮ انجام ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﺸﺶ ﻁﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ باعث ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺍﺿﺎﻓﯽ شود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺭ ﭘﺎﺷﻨﻪ معروف است.

 درمان خارپاشنه نیاز به استفاده از کفی طبی و صندل طبی مخصوص دارد و با انجام ورزش های خارپاشنه و استفاده از کفی طبی مخصوص طول دوره درمان کاهش می یابد. در فایل زیر فیلم ورزش های خار پاشنه قرار داده شده است.
در فیلم زیر اطلاعاتی در مورد علت ایجاد خارپاشنه و نحوه درمان داده شده است.

دانلود فیلم

نوشته شده توسط : مدیریت
HAMID NAJAFI +98-9127153329